Jak řezat stropní strop

Je známo, že pro dosažení perfektního kloubu dvou rohových polotovarů stropního podstavce je nutné správně nakreslit řeznou čáru každého z nich. V tomto článku se můžete dozvědět, jak správně řezat podhled stropu, a seznámit se s těmi zařízeními, která jsou pro to nezbytná.

Způsoby řezání podstavce

Existují následující metody řezání stropního podstavce:

  • Řezání stusly.
  • Řezání s použitím speciální šablony.
  • Řezání kreslíte značením tužky.

Kozačka je speciální zařízení, s nímž je možné vytvořit libovolný úhel, než který je obsažen v sadě řezů.

Při práci s tímto zařízením by měla být základní deska zasunuta do něj přesně tak, jak bude umístěna na strop. Držte horní část obrobku, jeho spodní okraj musí být přitlačován ke stěně zařízení a řez musí být vyroben podle zvoleného tvaru.

Pro přípravu plastových podstavců můžete použít běžnou pilu. Ale ve své aplikaci by neměl vynaložit značné úsilí, protože to může vést k tvorbě čipů.

Příprava spár s libovolným úhlem

Vzhledem k tomu, že stěny v místnostech se neustále navzájem sousedí o 90 stupňů - stojí za to seznámit se s technikou přípravy libovolného úhlu řezu.

Taková technika je zpravidla realizována následujícími dvěma způsoby:

  1. Použijte kartonovou šablonu, jejíž poloviny jsou získány řezáním v požadovaném úhlu. Použitím takové šablony jako šablony, podle níž jsou vytvořeny výřezy polotovarů, můžete získat dokonalý rohový spoj.
  2. Druhá metoda zahrnuje přípravu řezu pomocí značení tužkou a je následující:
  • oba kloubové polotovary jsou řezány pod úhlem 90 stupňů;
  • jeden z nich je aplikován na roh a na něm je označena linka křižovatky podstavce ke stropu;
  • stejné akce jsou prováděny s druhým polotovarem (na sousední stěně);
  • průsečík obou získaných linek by měl být pečlivě přenesen do obou polotovarů;
  • od značek získaných na polotovarech po jejich přenesení ze stropu, nakreslete šikmou čáru na opačný konec soklu a získáte řezací linku.

Zvláštní pozornost věnujte skutečnosti, že s touto metodou značení je nutné dodržet maximální přesnost. Kvalita výsledného spoje bude zcela záviset na tom, jak přesně tento postup provedete (a samozřejmě na tom, jak přesně děláte řez na polotovary).

Ve stejném pořadí jsou řezné linie připraveny pro vnější roh. Současně by však průsečík značkovacích linií neměl být převeden na podstavec, protože v této situaci je horním bodem konjugace rohových částí polotovarů. V takovém případě musíte přesunout bod křižovatky na zeď.

Konečná fáze práce

Po dokončení operací na konstrukci spojů je nutno provést kontrolu provedené montáže polotovarů na řezu.

V případě, že v kloubu jsou mezery, budete muset přesně uvést jemné řezání soklu nebo zpracování řezů pomocí papíru smirkového papíru.

A nakonec vás seznámíme s tím, jak správně řezat podhled stropu přesněji. Nastavení linky spojování sousedních oblastí soklu by mělo být provedeno před tím, než začnete označovat a upravovat její délku. V opačném pořadí operací (první - délka a potom - úhel) a pokud pokus o dokončení spojení selhal, riskujete úplné zničení obrobku.

Video

Další informace o technice řezání stropního podstavce pro rohy naleznete na následujícím videu:

Přidat komentář