Jak vypočítat průměr trubky: určení parametrů komínového

Správný výpočet parametrů otvorů komína je předpokladem pro bezpečné a efektivní fungování vytápěcího systému instalovaného ve vaší domácnosti. Chcete-li vše dělat správně, doporučujeme seznámit se se základy designu kouřového kanálu a schématu zařízení střešní části.

Dávejte pozor! Je třeba poznamenat, že samokalkulace je účinná pouze tehdy, když je vyrobena podle požadavků výrobce vytápěcího zařízení používaného v domě.

Metody výpočtu

Vývod potrubí

Výběr velikostí komínových kanálů jednoho nebo druhého lze provést několika způsoby:

  1. Podle prvního je průměr nadpočetné části komína vypočítán na základě údajů uvedených v pasu topného systému. V tomto případě vše, co od vás vyžaduje - je určit jeho optimální výšku.
  2. U otevřených krbů pro domácnost zjistíte velikost potrubí pomocí hodnot jeho výšky a oblasti topného portálu. V průběhu výpočtů bude nutné použít speciální schéma, ve kterém budou uloženy segmenty odpovídající zadaným parametrům. Průsečík svislých a vodorovných přímých čar vedených koncemi získaných segmentů a výsledkem je požadovaný průměr kanálu stanovený podle tabulky připojené k diagramu. Takže s rozlohou 0,7 m2 a výška komína asi 12 metrů podle tabulky, zjistíme, že průsečík čáry odpovídajících těmto parametrům v diagramu je v oblasti ukazatele 25. Tato hodnota bude požadovaná.
  3. Hodnota požadovaného indexu pro lázeňské pece je určena jejich specifickým výkonem (na 1 kW výkonu by mělo odpovídat asi 8 cm průměru trubky). V tomto případě je výpočet proveden podle vzorce: D = P (kW)? 8, kde P je výkon pece a D je průměr průřezu potrubí v centimetrech.
Výpočet průměru

Mějte na paměti, že velikost kouřového kanálu v lázeňských pecích také závisí na typu použitého paliva a na výšce horní části komína. Jako příklad jsou obvykle dány dřevěné pece, jejichž síla nestačí k vytvoření optimálního tahu. V tomto případě se doporučuje použít trubku se zvýšenou částí. Kromě toho je třeba vzít v úvahu různé nuance, které najdete v odborné literatuře.

Zjednodušený přístup

V případě, že je nutné vypočítat průměr kanálu bez zapojení pomocných nástrojů (grafů a tabulek), bude nutno vzít v úvahu nejen výšku konstrukce, ale i přítomnost tak zvaného "ventilátoru", který zajišťuje tok vnějšího vzduchu.

Můžete použít poměrně jednoduchý poměr, s přihlédnutím k pracovním rozměrům pece a za předpokladu, že u většího množství hořlavého materiálu bude mít kapacita pece zvýšenou hodnotu.

Dávejte pozor! Průřez komína by měl být zvolen na základě poměru 1: 1,5 k velikosti pece. Zároveň by nemělo být menší než velikost ventilátoru.

Čím vyšší je trubka, tím lepší je tah.

Pomocí tohoto jednoduchého poměru můžete nezávisle vypočítat průřez komínového potrubí. Při výběru kamna nebo krbu v části komínového kanálu je nutné dodržovat jednoduché pravidlo: čím vyšší je, tím lepší jsou trakční vlastnosti ohřívače. Takže se zvýšením průřezu komína se jeho trakční vlastnosti zvyšují přímo v závislosti na velikosti.

Je třeba vzít v úvahu, že při nárůstu tahu se také zvyšuje spotřeba spotřebovaného paliva. Pro úsporu paliva je při výpočtu výšky komínového kanálu nutné zvolit nějakou mezilehlou hodnotu, která splňuje všechny výše uvedené požadavky.

Krbové kouřovody

Pokud jde o stanovení rozměrů komínového kanálu montovaného ve vícepodlažních budovách, v podobné situaci budete pravděpodobně muset požádat o pomoc odborníků. Vysvětluje to skutečnost, že výškové budovy mají významné plochy, které musí být plně vytápěny (na rozdíl od malých předměstských budov, které jsou pouze částečně vyhřívané). Podle toho musí ohřívač používaný v budově mít zvýšený výkon, který postačuje k ohřevu všech jeho místností.

V tomto případě bude vnější pomoc vyžadována pouze ve fázi návrhu budoucí struktury. Máte-li určité zkušenosti ve stavebnictví, stejně jako schopnost používat příslušnou projektovou dokumentaci, nebude složité provést výpočet sami.

Přidat komentář