Jak udělat vstupní bránu - dvě možnosti uspořádání vstupu do

Instalace bezpečnostního strážce po obvodu pozemku je považována za jednu z primárních úkolů, kterou musí vlastník soukromého zemědělského podniku řešit při vývoji svého vlastního území. V současné době existuje velké množství různých technických projektů pro výrobu plotu, ale bez ohledu na to, který z nich byl vybrán jako konečná verze, povinným krokem instalace krytu plotu je instalace vstupní brány a vstupní brány.

Až do nedávné doby pro vstup vozidel do dvorního území obytných domů byly použity pouze křídlové brány s ručním zavíráním a otevřením okenic. Nyní spolu s nimi jsou také často používány klouzající nebo posuvné automatické vstupní brány s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním z domova nebo z klíče, takže později v tomto článku chci věnovat pozornost hlavním prvkům výroby a instalace první i druhé verze.

Ocelové kovové vrata s prvky uměleckého kování.

Co potřebujete vědět o konstrukci vstupní brány

Nejprve se musíte rozhodnout o místě instalace brány a volbě velikosti vstupního otvoru, protože nejen tyto výhody, ale i bezpečnost obyvatel soukromého domu budou záviset na těchto parametrech. Hlavní požadavky na umístění brány spočívají v tom, že by měly být instalovány v mezeře vnějšího plotu místa z přístupové komunikace, pokud možno proti vstupu do garáže nebo v bezprostřední blízkosti vybaveném parkoviště v soukromém dvoře.

Pokud jde o výběr velikosti vstupní brány, v závislosti na šířce a relativní poloze příjezdové cesty k domu doporučuji dodržovat následující pravidla:

 1. Optimální šířka vstupního otvoru pro průchod automobilu by měla být nejméně 2,6-3 metrů a pro jízdu na vozidle by tato vzdálenost měla být nejméně 4 metry;

Doporučené velikosti dveřních otvorů a branek.

 1. Vzdálenost od nejbližšího vnějšího okraje vozovky k podpěrnému sloupu brány musí být větší nebo roven minimálnímu poloměru otáčení vozidla (u vozu nebo minibusu, tato hodnota je 5-6 metrů a u nákladního automobilu nebo karavanu 6-10 metrů);
 2. Pokud je šířka obrubníku, chodníku nebo přední zahrady na silnici menší než tato hodnota a šířka vozovky je menší než 3,2 metru, je třeba zvýšit šířku vstupního otvoru o 1-2 metry nebo posunout vstupní bránu do dvora o 1-1,5 metru jak je znázorněno na následujícím obrázku;
 3. Výška otvíracích křídel je zvolena podle uvážení pronajímatele a obvykle se rovná výšce hlavního plotu, ale ve většině případů tato hodnota nepřesahuje 1,6 - 1,8 metru.

Rozložení vstupního otvoru vzhledem k přístupové cestě.

Tip! Velikost a umístění vchodového otvoru by mělo být navrženo tak, aby zajistilo neomezený vstup nejen osobních osobních vozidel, ale v případě potřeby povolil, aby kamion, odsávací vakuový válec nebo hasicí vůz vstoupily do nádvoří.

Výběr materiálů pro výrobu

Při výběru technického projektu a stavebních materiálů bych chtěl okamžitě připomenout, že vstupní brána a brána jsou tváří zahradního pozemku, takže jejich design a vzhled musí být udržovány v souladu s obecnou koncepcí návrhu celého plotu.

Navíc materiály pro výrobu nosných konstrukcí, závěsných prvků a otevíracích křídel by měly mít dostatečnou pevnost, vysokou odolnost vůči dlouhodobému vystavení vlivům počasí a odolnost proti účinkům opakovaných dynamických zatížení způsobených konstantním otevřením a uzavřením brány.

 1. Pokud jsou sloupy hlavního plotu z cihelného nebo monolitického železobetonu, potom nosné sloupy brány s integrovaným zámkem jsou nejlépe vyrobeny z téhož materiálu, protože v nich byly v minulosti instalovány vložené konstrukce pro upevnění závěsných garážových smyček;

Podpěrné sloupky a rámová konstrukce kovových houpaček.

 1. Pokud je hlavní plot instalován na kovových sloupech, pak by sloupky brány měly být vyrobeny z kulatého nebo profilového hrubovrstevného kovového potrubí. Současně je třeba věnovat zvláštní pozornost protikorozní ochraně části sloupu, která bude betonována v zemi;
 2. Konstrukce rámu otočných vrat má konzolové připevnění k otočným závěsům a v důsledku toho trpí značným střihem a prohloubením pod hmotností otevřeného křídla, a proto je nejčastěji vyrobena z hrubostenné průchozího kovového potrubí, tvarovaných kovaných prvků z černého plechu nebo dřevěné tyče s velkým průřezem;

Nosná konstrukce a vnější obložení dřevěných brán.

 1. Jako vnější kůži pro otevření křídel navrhuji použít následující typy materiálů, které společně s rámovou konstrukcí tvoří jediné spojité nebo mřížkové plátno vstupní brány:
  • Doporučuji, abyste obložili dřevěný rám z baru s raženou hoblou deskou, dříve ošetřenou antiseptickou vodní impregnací;
  • Pro opláštění kovového rámu z tvarované trubky můžete použít ocelový plech o velkém formátu o tloušťce 2-3 mm, který je zabezpečuje po obvodu a na několika místech uprostřed pomocí poloautomatického elektrického obloukového svařování;
  • Podle mého názoru je preferovanou možností pokrytí kovových vrat profilovaný plech pozinkované oceli o tloušťce 0,8-1,0 mm, po obou stranách potažen polyesterovou práškovou smaltu. V tomto případě je pro montáž nutné použít pozinkované šrouby, lakované střešní šrouby nebo výpustní nýty;
  • Chcete-li vytvořit průsvitnou konstrukci vratové mříže vchodové brány, je nejlepší použít hotové prvky uměleckého kování, které musí být navzájem svařeny podle předem připraveného vzoru a následně natřeny matnou nebo lesklou smaltovanou vrstvou v požadované barvě.

Schéma znázorňuje srovnávací charakteristiky křídlových a posuvných bran.

Tip! V některých případech se pro vnější povrchovou úpravu dvířek, nebo jinými slovy plochou břidlici, používají azbestocementové desky, nicméně nedoporučuji používat tento materiál pro tyto účely, protože má hodně hmotnosti a je také docela křehké, a proto po opakovaném otevírání a zavírání dveří, mohou se rozdělit na kusy.

Swing brány

Ze všech stávajících typů vjezdových bran se chci odlišit dva hlavní typy, které podle mého názoru jsou univerzální a jsou nejvhodnější pro organizaci příjezdu vozidel na území soukromého dvora.

Nejoblíbenější mezi obyvateli soukromého sektoru jsou vstupní houpající brány, skládající se ze dvou podpěrných sloupů, na nichž jsou pomocí zavěšených garážových smyček zavěšeny symetrické nebo asymetrické dveře. Vzhledem k tomu, že při otvírání se otvírají v různých směrech, pro normální fungování takové brány je zapotřebí volný prostor uvnitř dvora, rovný šířce až k největšímu poloměru otevření největšího krbu.

Výkresové otočné brány s vnějším povrchem profilového plechu.

Výroba a instalace křídlových vrat s vlastními rukama by měla začínat instalací podpěrných pilířů, přičemž je třeba vzít v úvahu možné změny polohy pólu v důsledku mrazu půdy během chladné sezóny.

 1. Pro hrubostenné kovové potrubí pro podpěrné sloupky, ve spodní části je třeba svařit propojku ve tvaru písmene T z ocelových rohů 30x30 a poté zpracovávají podzemní část asfaltovým tmelem nebo jinou hydroizolační hmotou;
 2. Na zemi proveďte značení pro instalaci brány a na správných místech vykopněte otvory pro podpěrné sloupky o hloubce nejméně 1000 mm. Utěsněte spodní část každé jámy a nalijte ji vrstvou štěrku o tloušťce 80-100 mm.
 3. Namontujte nosné pilíře do jám, nalijte tekutou betonovou směs a pak je rovnoměrně vyrovnejte v úrovnia fixujte, dokud se konečně neobjeví beton;

Malá mezera by měla zůstat mezi nosným rámem křídla a podpěrným sloupem.

 1. Otevírací dveře se musí vyrábět s ohledem na skutečnost, že po jejich instalaci se mezi rámovou konstrukcí a nosným sloupem vytvoří mezera o šířce nejméně 5-10 mm.;
 2. Poté, co byl beton nastaven, musí být hotové křídlo instalováno na jeho místo mezi podpěrnými pilíři.a vyrovnat jejich strany vertikálně přísně k úrovni;
 3. Pod spodní stranou každého listu umístěte dočasné obložení dřevěných tyčía upevněte je po stranách pomocí dočasných podpěr a pak svařte garážové závěsy s nosným rámem a podpěrnými sloupky, dvěma nebo třemi kusy na každé straně, v závislosti na velikosti a hmotnosti brány.

Schéma instalace kloubů.

 1. Zkontrolujte koaxiální uspořádání ventilů a ujistěte se, že při otevírání a zavírání brány se nikdy nedotýkají a nedotýkají se země, v horní a spodní části, musíte nainstalovat uzamykací mechanismy pro upevnění brány v uzavřené poloze.
 2. Takže v budoucnosti pokaždé nemusíte přemýšlet o tom, jak podpořit krk před náhodným uzavřením s ostrým poryvem větru, spodní blokovací mechanismus by měl být instalován tak, aby umožnil bezpečně upevnit bránu v otevřené poloze.

Na obrázku je místo instalace axiálního ložiska.

Tip! Pokud má vstupní otvor velkou šířku a délka každého listu přesahuje tři metry, na místě, kde jsou vzájemně propojeny po zavření brány, doporučuji na zemi namontovat malé axiální ložisko, které bude sloužit jako přídavná opora pro každý list v uzavřené poloze.

Posuvné brány

Na první pohled se zdá, že vstupní posuvné brány se obtížněji vyrábějí, avšak toto řešení přesto umožňuje racionálnější využití prostoru na nádvoří, který s příslušným přístupem umožňuje umístit dvě auta na místo vnitřního dvora, kde se používají křídlové brány, jen jeden automobil.

Jediným předpokladem pro instalaci těchto vrstev je dostatek prostoru podél vnitřku plotu, který je nezbytný pro umístění posuvných dveří do otevřené polohy.

Obecný pohled a vestavná základna kluzné posuvné konzoly typu brány.

V současné době existuje několik odrůd konstrukce posuvných bran a pak navrhuji, aby čtenáři vypracovali jednu z nich, která podle mého názoru je nejvhodnější pro instalaci do soukromého nádvoří.

V tomto případě je otevírací listová konzola upevněna na tuhých horizontálních vedeních, která se mohou volně pohybovat podél plotu podél rotačních válečků, které jsou opět upevněny na pevném držáku základové desky.

 1. Stejně jako v předchozím případě je třeba nejprve nainstalovat podpůrné sloupce pomocí stejné technologie, jak je popsáno výše;

Hlavní prvky návrhu.

 1. Při výběru vzdálenosti mezi opěrnými pilíři lze říci, že optimální rozloha pozemku pro venkovský dům by měla být přibližně 3000 mm a křídlo by mělo být vyrobeno tak, aby jeho délka byla o 500 až 600 mm větší než šířka vstupního otvoru;
 2. Na zadní část rámu křídla musí být přivařeny dva vodorovné vodicí tyče o tloušťce stěny o průřezu nejméně 60 x 30 mm tak, aby na jedné straně vyčnívaly za vnější rozměr 1500-2000 mm;
 3. Na druhé straně vstupního otvoru, do něhož se vrátit křídlo dveří, se posunou o 400-500 mm do dvora, vykopou malý výkop, pak nahrají základnu pro ukotvení hypoték s upevňovacími kolíky pro konzolový blok a betonovou směs nalit na úroveň země;

Návrh výkresu s hlavními rozměry.

 1. Po konečném vytvrzení betonu upevněte držák konzoly ve tvaru písmene U s rotujícími opěrnými kladkami na čepy základové desky;
 2. Nakonec na konzole s opěrnými kladkami je třeba instalovat vodorovné posuvné vodítka listů; uzavřená poloha.

Kreslení zatahovacího křídla s pevnými vzpěrami.

Tip! Pokud je kluzné křídlo větší délky, doporučujeme svařovat ploty profilového potrubí o rozměru 40x20 mm k vodicím prvkům a k rámu vrat nebo k instalaci nosného kabelu, jak je znázorněno na obrázku výše.

Automatizace otvírání a zavírání ventilů

Automatický mechanismus pro otevírání a zavírání ventilů lze instalovat na téměř jakoukoli bránu, zatímco nedoporučuji nic vymýšlet sám, ale koupit zcela připravené zařízení. Skládá se z elektronické řídicí jednotky, elektromechanických nebo hydraulických pohonů pro pohyblivé křídla, sady fotobuněk a infračervených senzorů a dálkového ovládání.

Schematické pokyny pro instalaci automatických vjezdových bran.

V závislosti na účelu, modifikaci a konkrétním modelu se mohou tato zařízení značně lišit od sebe navzájem, ale všechny mají přibližně stejnou základní sadu různých funkcí a režimů provozu.

 1. Při provozu v automatickém režimu se dveře otevřou poté, co se vozidlo přiblíží na určitou vzdálenost a zavřou se poté, co vozidlo projde branou.
 2. V poloautomatickém režimu se otevírání ventilů provádí ručně s dálkovým ovládáním a zavírání se provádí automaticky po projetí brány;
 3. Kromě toho mohou být různé modely přístrojů vybaveny zvukovými nebo vizuálními alarmy pro otevírání a zavírání letáků, zvukovými poplachy, které jsou spuštěny v případě neoprávněného přístupu, a funkce blokování nebo odblokování zajišťovacího mechanismu během výpadku elektrické energie.

Elektromechanické zatahovací křídlo pohonu ozubených kol.

Dávejte pozor! Instalace infračervených senzorů a fotobuňek blokovacího systému v určité vzdálenosti od brány vám umožňuje zamezit zranění osob, stejně jako poškození automobilu nebo jiných cizích předmětů, které jsou v současné době na trajektorii zavírače.

Závěr

Shrnutí, chci si uvědomit, že je to docela pravda jakéhokoli domácího řemeslníka, který má v domácnosti soubor jednoduchých stavebních nástrojů, ale zároveň je nejlepší svěřit výrobu nosné konstrukce, otevírání křídel a zajišťovacích mechanismů. otázka. Podrobnější informace o instalaci brány získáte z videa uvedeného v tomto článku a pokud po prohlížení čtenářů máte nějaké otázky, mohu jim odpovědět ve formě komentáře.

Přidat komentář